fbpx

เลือกสีอย่างไร ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ

เลือกสีอย่างไร ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ

“สี” เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นจากแบรนด์ของคุณ สีจะกระตุ้นความรู้สึกเชื่อมต่อกับแบรนด์ของคุณ จึงสามารถใช้สีแสดงตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แบรนด์ของคุณได้ การเลือกสีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากสีเป็นเครื่องมือสื่ออารมณ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะนำลูกค้าไปยัง Website ของคุณ คุณสามารถเลือกสีให้กับธุรกิจองคุณได้ แม้คุณไม่ได้เป็นนักออกแบบ เพียงแค่คุณทำความเข้าใจกับหลักจิตวิทยาของสีเท่านั้นเอง จิตวิทยาสี (Color Psychology) ก่อนที่จะเลือกสีให้กับธุรกิจของคุณ คุณควรศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณว่า รูปภาพใดที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าของคุณเปิดดู เช่น กลุ่มลูกค้าของคุณให้ความสนใจกับภาพที่มีความสดใส มีชีวิตชีวา เป็นต้น คุณจะสามารถสร้างชุดสีของคุณเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ โดยที่สีต่างๆ จะทำหน้าที่สื่ออารมณ์ต่างกัน ดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความเชื่อถือและไว้วางใจ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่ออธิบายความสงบและความผ่อนคลายเช่นเดียวกับที่เราเห็นสายน้ำตามธรรมชาติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีน้ำเงินในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเนื่องจากสีน้ำเงินทำให้ความอยากอาหารลดลง สีเหลือง สีเหลือง คือสีของความสุข แสงแดดและพลังบวก นอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงความระมัดระวังตามที่คุณเคยเห็นในป้ายจราจรตามท้องถนน เป็นสีที่สดใสและดึงดูดความสนใจ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในแบรนด์ที่ต้องการแสดงถึงความสนุกสนาน ไม่หวาดกลัว สีแดง เป็นสีที่นำไปสู่การดึงดูดความสนใจ ความรัก ความหลงใหลและอันตราย นอกจากนี้ยังเป็นสีที่กระตุ้นความหิว ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณเห็นสีแดงบ่อยครั้งในการสร้างแบรนด์อาหารจานด่วน สีเขียว เป็นสีของความเป็นอยู่ สุขภาพ การฟื้นฟูและความเป็นธรรมชาติ สีเขียวเป็นสีที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่เป็นธรรมชาติ ยั่งยืน แสดงให้เห็นความรู้สึกของการรักษาและสุขภาพ สีม่วง สื่อถึงความหรูหราและความซับซ้อน เฉดสีม่วงจะไม่ค่อยพบในธรรมชาติ สีม่วงสามารถเป็นสัญลักษณ์ของพลัง […]

read more
United Kingdom gambling site click here