อยากทำแบรนด์ส่งออก ต้องรู้เรื่อง HALAL

Cover_Glasel_Grand

อยากทำแบรนด์ส่งออก ต้องรู้เรื่อง HALAL

อีกหนึ่งมาตรฐานที่ทุกๆ วันนี้จะต้องมีในธุรกิจเครื่องสำอางเลยก็คือ มาตรฐานฮาลาล (Halal) เพราะปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมอยู่กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก มีจำนวนเกือบ 1ใน4ของโลก เพื่อให้ส่วนแบ่งในตลาดที่เป็นชาวมุสลิมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

มาตรฐานฮาลาลถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ผู้ผลิตจะต้องเรียนรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการผลิต เพราะการที่จะได้มาตรฐานฮาลาลนั้นจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีการที่ได้มา  การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป บรรจุหีบห่อ การขนส่ง รวมไปถึงการเก็บรักษาด้วย

โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ จะเป็นผู้ออกใบรับรองคุณภาพและสามารถนำเครื่องหมายฮาลาลไปใช้เพื่อพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์ หรือการประชาสัมพันธ์ได้

GlaselGrand_02

 

ความหมายของ Halal Code

Print

  1. ขนาดของเครื่องหมายฯ :ขนาดที่พิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์ควรมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่เล็กจนเกินไป ยังสามารถอ่านเลขรหัสฮาลาลได้อย่างชัดเจน
  2. สีของเครื่องหมายฯ : สามารถปรับเปลี่ยนสีจากสีเขียวให้เป็นสีที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่ระวังไม่ให้สีนั้นฉูดฉาดจนเกินไป
  3. ตำแหน่งการวางเครื่องหมายฯ : ควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมของตำแหน่งที่วางด้วย
  4. ภาพบนบรรจุภัณฑ์ : การวางบนบรรจุภัณฑ์ควรที่จะคำนึงถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น บนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรูปภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม
  5. การนำเครื่องหมายฯ ไปติดรถบรรทุก : ไม่อนุญาตให้ติดบนรถบรรทุก เพราะไม่มีสิ่งใดยืนยันหรือรับรองได้ว่า รถบรรทุกคันนั้นๆ จะบรรทุกเฉพาะสินค้าที่ได้รับรองฮาลาล
  6. การเอาเครื่องหมายไปติดในงานแสดงสินค้า : ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปติดในงานแสดงสินค้า เนื่องจากหลายบริษัทไม่ได้จำหน่ายเฉพาะสินค้าฮาลาล
  7. การระบุสถานที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ : ในการระบุสถานที่จัดจำหน่าย และสถานที่ผลิตจะต้องตรงกับความเป็นจริง
  8. การใช้เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดต่างกันแต่รูปแบบเหมือนกัน : สามารถใช้ฮาลาลโค้ดเดียวกันได้
  9. อย. กับเครื่องหมายรับรองฮาลาล : ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับรองฮาลาล จำเป็นต้องได้การรับรองจาก อย. ก่อน

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก http://www.charmace.com

Contact us :

Line: glaselgrand31 / glaselgrand32 / Wisdom33

Tel : 082-796-7763 / 063-404-8333 หรือ 094-996-9564

Facebook : www.facebook.com/glaselgrand

Website: www.glaselgrand.com