การเลือกบรรจุภัณฑ์มาใช้กับเครื่องสำอางแต่ละชนิด

Cover_Cosmetic_Packaging

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละประเภทจะบรรจุในภาชนะ ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละประเภทจะประกอบด้วยสารเคมีที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกประเภทของภาชนะและวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังรายละเอียด ข้อแนะนำของวัสดุและภาชนะที่ใช้ในเครื่องสำอางแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์น้ำหอม

Cosmetic_Packaging01

ในอดีตใช้กระเบื้องเคลือบ แต่ ปัจจุบันมีการพัฒนามานิยมใช้แก้วในการบรรจุแทน นอกเหนือจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆโดยการดัดแปลงโลหะ อาทิ Black Metal / Silver Metal มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ไม่นิยมใช้ วัสดุชนิด พลาสติก เนื่องจากสารพลาสติกอาจเกิดปฏิกิริยากับน้ำหอมทำให้เกิด Cracking อาจดูดซับกลิ่น อาจมีการระเหยของน้ำหอมออกจากภาชนะได้

นอกจากนี้จะไม่ใช้ กระป๋องโลหะทำเป็นสเปรย์บรรจุน้ำหอม เนื่องจากน้ำหอมบางตัว อาจทำปฏิกิริยา กัดเซาะกระป๋องได้

2. ผลิตภัณฑ์แชมพู

Cosmetic_Packaging02

การบรรจุผลิตภัณฑ์แชมพูไว้ในภาชนะประเภทใดนั้นจะขึ้นกับรูปแบบของแชมพู อาทิ เช่น แชมพูประเภทโฟม จะนิยมบรรจุขวดชนิด Pump Foamer หรือ แชมพูชนิดเหลว จะนิยมใช้ ขวดพลาสติก

3. สบู่

Cosmetic_Packaging03-1

สบู่เหลว นิยมใช้ ประเภท ขวดพลาสติก

สบู่ก้อน บรรจุในกล่องกระดาษที่ปราศจากสารเคมี ที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำหอม และ สารในสบู่

4. ยาสีฟัน

Cosmetic_Packaging04

โดยทั่วไปนิยมใช้ หลอดอลูมิเนียม หลอด Laminate ขวดปั๊มพลาสติก หรือ ชนิดซอง Sachet

5. โฟมล้างหน้า

Cosmetic_Packaging05

นิยมบรรจุใน Collapsible Tube หรือ ในกระปุกเพื่อความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ก็ต้องคำนึงถึงการเกิดปฏิกิริยาของภาชนะกับผลิตภัณฑ์ด้วย

6. ผลิตภัณฑ์ประเภท Aerosol

Cosmetic_Packaging06

บรรจุในกระป๋องโลหะเพื่อทนต่อแรงดัน และ โลหะ ที่ต้องใช้เคลือบด้วยสารพิเศษภายใน เพื่อป้องการเกิดปฏิกิริยากับเนื้อผลิตภัณฑ์ ส่วน Valve มักทำด้วยพลาสติกหรือยางที่ทนสารเคมี

7. ลิปสติก

Cosmetic_Packaging07

บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับรูปแบบของลิปสติก อาทิ เช่น Roll On ชนิดแท่ง หรือ ตลับ วัสดุที่นิยมใช้ ประเภทพลาสติก ยกเว้นลิปสติกประเภทดินสอ

8. ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่น

Cosmetic_Packaging08

บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ เป็น กระป๋องโลหะ พลาสติก หรือ แม้กระทั่งแก้ว

9. Eye Shadow / Blush On

Cosmetic_Packaging09

นิยมใช้ วัสดุที่ดีมีคุณภาพ การใช้ โลหะร่วมกับพลาสติก

10. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเล็บ

Cosmetic_Packaging10

เนื่องจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับเล็บมีสารตัวทำละลาย ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุชนิดแก้ว

แต่ในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาพลาสติก ให้มีคุณภาพสามารถใช้แทนแก้วได้ และ ลดปัญหาการแตกหัก ได้ดีอีกด้วย

 

11. ครีม โลชั่น สำหรับ ทาผิว ทาหน้า หรือ ทามือ

Cosmetic_Packaging11

ถ้าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพเหลว จะบรรจุในภาชนะแก้ว หรือ พลาสติก เกือบ 90%

ส่วนผลิตภัณฑ์ ในสภาพครีมข้น จะบรรจุ Collapsible Tube เป็นส่วนมาก ซึ่งมีข้อเสีย คือ ไม่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงตัวในอากาศหรือถูก Oxidize ง่ายได้ เนื่องจากขณะบีบหลอดผลิตภัณฑ์ออกมาจะมีการดูดอากาศเข้าไปด้วยในขณะเดียวกันทำให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับออกซิเจนได้

 

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นหลัก รวมทั้งต้องแข็งแรง ทนทาน และสะดวกในการใช้สอย นอกจากนี้ การออกแบบก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก www.jsppharma.com

Contact us :

Line: glaselgrand31 / glaselgrand32 / Wisdom33

Tel : 082-796-7763 / 063-404-8333 หรือ 094-996-9564

Facebook : www.facebook.com/glaselgrand

Website: www.glaselgrand.com